C3 – Pobreza

G-Pobreza

A capital galega é foco da pobreza económica e as familias da clase media evolucionaron moito desde a recesión. Os datos da xeración de emprego e de evolución demográfica da cidade levan anos estancandos, cando non son tenamente negativo. As estatísticas indican que en Santiago hai máis de 22.000 pobres, dos cales uns 4.000 chegan a situacións de extrema pobreza.

     Profundizaremos neste tema Xulia Lomba e Sara Gil, coordinadas por Paula Antón. Malia que cremos que o tema si está presente nos medios, vemos un claro distanciamento da problemática ao só empregar datos numéricos, que aínda que sexan moi útiles, son inexactos; fai falta a voz da vítima para entender todos os puntos de vista da pobreza. 

Para falar da pobreza compostelana temos tres propostas provisionais:

  1. Pobreza en Santiago de Compostela. Falta de recursos económicos nas familias compostelanas e desenvolvemento da economía familiar a partir da recesión. Coste de vida en Santiago. A capital galega é unha cidada de ricos ou pobres? É posible vivir ben en Santiago con unhas rentas baixas?
  2. Pobreza infantil en Compostela. Pobreza Xuvenil. Universitarios en pobreza. Como afrontar a vida académica con poucos recursos? La “pobreza telemática” afecta a personas que no tienen acceso a las nuevas tecnologías por lo que, aseguran, muchas veces quedan fuera de convocatorias de becas o ayudas
  3. Paro en Compostela. Falta de traballo. Cidade de funcionarios e turismo? Existe traballo para a xente de Compostela? Hai futuro laboral para os máis xóvenes?
WhatsApp Image 2018-10-24 at 11.07.47
De esquerda a dereita: Xulia Lomba, Paula Antón e Sara Gil