Reunións

Acción de mobilidade

Co fin de amosar de xeito práctico os problemas de mobilidade existentes na cidade de Compostela, o círculo de mobilidade escolleu como acción final a elaboración dun vídeo onde ilustralos brevemente. Para levalo a cabo acudimos a zona da cidade elixida (o barrio de Fontiñas) acompañados de Alvaro García e Ana Balboa, ambos integrantes do círculo. Como membros de COGAMI e AMICO, respectivamente, Álvaro e Ana sinaláronnos as deficiencias nas beirarrúas, escaleiras e pasos de peóns non adaptados para persoas con mobilidade reducida ou para persoas cegas. Isto non só lles impide a accesibilidade en moitas ocasións, senón que ademais é unha traba na súa independencia. Con esta acción rematamos o traballo mostrándolle á xente de Santiago —nesta ocasión con exemplos reais— que a mobilidade é unha problemática existente; que como tal merece ser tratada nos medios e modificada na práctica, co fin de acadar unha cidade cómoda para todas e todos.