Círculos

G-Movilidade.png

C1. Mobilidade


G-Muller

C2: Muller


G-Pobreza.png

C3. Pobreza


M-Repre.png

C4. Representación da cidade


G-Universidade (1).png

C5. Universidade e cidade