Retribución

O proceso de retribución consiste, no caso dos círculos de lectura, en que as persoas que forman parte dos mesmos valoren de forma crítica o traballo desenvoltado ao longo das reunións e das accioóns emprendidas. Este proceso permite avaliar a calidade do traballo levado a cabo polas persoas encargadas de monitorear os círculos, así como a validez desta ferramenta metodoloxica, á hora de servir á cidadanía para exercer os seus dereitos á comunicación, á auto-representación e á análise crítica das producións mediáticas.

 

C1 – MOBILIDADE

C2 – MULLER

C3 – POBREZA

C4 – REPRESENTACIÓN DA CIDADE

C5 – UNIVERSIDADE E CIDADE